วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Transformer & SwitchBoards
TRANSFORMER & SWITCHBOARDs

Transformer-Switchboard:- Producer and Distributor of High Voltage Electrical Transformers operated by engineers and experts who have experience for more than 50 years.-Produce high voltage electrical transformers from5-20,000 KVA. with 75 KV. high electrical pressure according to the standards, namely IEC, DAN, ANSI, including the Thai Industrial Standards,TIS 384-2543-Produce low voltage electrical transformers in every type and size.-Provide checking services for the condition of long used transformers.-Change oil and oil filters of transformers by using modern equipments. -There are 24 hour service units countrywide and spare transformers for customers in an emergency case.
ผู้ผลิตและจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โดยวิศวกรและผู้ชำนาญงานมากกว่า 50 ปี - ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ 5-20000 KVA แรงดันไฟฟ้าสูง 75 KV।ตามมาตรฐาน เช่น IEC,DAN,ANSI, รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย มอก.384-2543 - ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ ทุกชนิดทุกขนาด - บริการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงที่ใช้งานมานาน- รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและกรองน้ำมันหม้อแปลงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย- มีหน่วยบริการตลอด 24 ชม. ทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีหม้อแปลงสำรองสำหรับลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน
Producer and Distributor of High Voltage or Low VoltageElectrical SWITCHBOARBS:-
H.V. SWITCHBOARD
L.V.SWITCHBOARDATS
SWITCHBOARDPANEL
BOARDOUTDOOR TYPE
SWITCHBOARDLOAD
CENTERMETAL
TRUNKING SYSTEMS:--
Cable Tray Type
-Cable Ladder Type
-Cable tray Ventilated through type
-Cable Duct type
-WireWayHOT-DIP Galvanized
Epoxy Power Paint
Electro Galvanized
AluzingStainless
Galvanized Sheet
T:662-3759180
M:668-9796-0456
+6687-3458154-6
PO. Box 79
Khlongchan POS.
Bangkok
10240
Thailand

Contact: Chairoj Yanasethawat